Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
INTERNT FÖR PERSONAL

Larmnummer vid allvarlig händelse

Uppsala universitet har ett eget larmnummer
018-471 25 00
Numret används vid allvarliga händelser dygnet runt och är kopplat till en larmcentral.
OBS! Vid akut fara för liv, hälsa och egendom kontakta SOS Alarm, (00) 112.
En checklista vid krissituationer finns här:
Checklista vid kris »