Hitta din egen väg till masterexamen
Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Om du läser programmet på halvfart väljer du en kurs i taget och för heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar 7,5 hp. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll.
Dra muspekaren över kurserna i tabellen nedan för att få kortfattade kurs- och ämnesbeskrivningar.
Klicka på den lilla informationssymbolen för mer information och anmälan
.
  Barn- och ung-domsvetenskap
Måndag, jämn vecka*
Didaktik
Onsdag, ojämn vecka*
Pedagogik
Torsdag, ojämn vecka*
Pedagogiskt ledarskap
Tisdag, jämn vecka*
Special-
pedagogik

Onsdag, jämn vecka*
Utbildnings-
sociologi

Torsdag, jämn vecka*
Kurser i veten-
skaplig teori och metod**

Tisdag, ojämn vecka
HT 19
Period
1-2
v36-45
Läs merBarn- och ungdoms-vetenskap, centrala teorier och perspektiv Läs merDidaktikens traditioner Läs merPedagogisk filosofi och idéhistoria Läs merPedagogiskt ledarskap, lärande och kunskap Läs merSpecialpeda-
gogiska perspektiv
Läs merTransnationella utbildningsstrategier (eng)
Period
3-4
v46-03
Läs merBarns ojämnlika geografier (eng) Läs merKomparativ ämnesdidaktik Läs merLärande, identitet och kommunikation Läs merFörändring genom
interaktiv forskning
Läs merInkludering och exkludering i special-
pedagogiska sammanhang
Läs merPierre Bourdieus
utbildningssociologi (eng)
Vetenskaplig
teori, forsknings-metoder och vetenskapligt skrivande inom utbildnings-vetenskapen I

Kursplan
VT 20
Period
1-2
v04-13
Läs merUngas identitets-
formering i det multietniska samhället
Läs merDidaktiska perspektiv på ämnesspråk och text Läs merUtbildningspolitik, styrning och utvärdering Läs merLedning av kunskapsprocesser i organisationer Läs merSpecial-
pedagogik som kunskaps-
område och forskningsfält I
Läs merModerna samhällens
historia:
Kontextualisering
av utbildning, ca. 1800-2000 (eng)
Period
3-4
v14-23
Läs merBarn- och ungdomshistoria Läs merNormer och värden i utbildning och undervisning Läs merBarndom: Socialisations
processer och vardagspraktiker
Läs merStyrning av offentliga och idéburna organisationer Läs merSpecial-
pedagogik som kunskaps-
område och forskningsfält II
Vetenskaplig
teori, forsknings-metoder och vetenskapligt skrivande inom utbildnings-vetenskapen II
Kursplan
* Detta är den normala veckodagen. Undantag kan förekomma. För korrekt information se kursens schema i Studentportalen.
** Det krävs teori- och metodkurser inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora på avancerad nivå motsvarande 7,5 hp respektive 15 hp som behörighet för att antas till examensarbeteskurserna på magister- respektive masternivå. Kurserna ges endast inom program.
(eng) Kursen ges på engelska