Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
INTERNT FÖR PERSONAL


Lärarutbyte och personalfortbildning

Erasmusprogrammet inom Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte och praktik i Europa för studenter och anställda vid universitet och högskolor som, via ett Erasmus Charter for Higher Education, är anslutna till programmet.

De 28 medlemsländerna i EU samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i programmet som så kallade "programländer". Schweiz deltog förut i programmet men har blivit uteslutet på obestämd tid.

Lärarutbyte i Europa
Lärarutbyte genom Nordplus »
Information och ansökningsformulär »
Personalfortbildning i Europa
(jobbskuggning för lärare och administrativ personal, behövs ej något avtal endast en kontakt)
Lärarutbyte genom Nordplus »
Information och ansökningsformulär »


Erasmusprogrammet utanför Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte med ett litet antal utomeuropeiska universitet för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Lärarutbyte utanför Europa Information och ansökningsformulär »
Personalfortbildning utanför Europa Information och ansökningsformulär »

För mer information kontakta Katarina Gahne. Om du bestämt dig för ett utbyte fyll i blanketten på anvisade hemsidor och skicka till katarina.gahne@edu.uu.se.