HT 2017

4PE154  ATT HANDLEDA OCH UTVECKLA YRKESKUNNANDE I LÄRARUTBILDNINGEN, 7,5 HP
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Rickard Vesterberg
Administratör: Agneta Isaksson
4UK065  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP A, 30 HP
Barn och ungdomars socialisation och identitet 7, 5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör: Kerstin Carlfors Wedholm
4UK065  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP A, 30 HP
Barn och ungdomstidens framväxt och institutionalisering 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Fredrik Lilja
Administratör: Kerstin Carlfors Wedholm
4UK065  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP A, 30 HP
Barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Helena Breicha
Administratör: Kerstin Carlfors Wedholm
4UK065  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP A, 30 HP
Forskningsmetod, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör: Kerstin Carlfors Wedholm
4UK100  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP C, 30 HP
Barn- och ungdomsvetenskap C, 30 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Katarina Gustafson
Administratör: Johanna Nordling
4UK090  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP, CENTRALA TEORIER OCH PERSPEKTIV, 7,5 HP
BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP, CENTRALA TEORIER OCH PERSPEKTIV

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Katarina Gustafson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE156  BARNLITTERATUR OCH BERÄTTANDE, FÖRSKOLLÄRARE, 7,5 HP
Barnlitteratur och berättande, förskollärare, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Anna Nordlund
Administratör: Agneta Isaksson
4PE161  BARNS OCH ELEVERS SPRÅK-, SKRIV- OCH LÄSUTVECKLING, 7,5 HP
Barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Åsa Hammarborg
4PE075  BARNS SPRÅK OCH INTERAKTION I FÖRSKOLAN, 5 HP , 5
Barns språk och interaktion i förskolan, 5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Olga Kuvaldina
Administratör: Therese Bolin
4PE090  BARNS VÄLBEFINNANDE I FÖRSKOLAN, 7,5 HP, 7.5 hp
Barns välbefinnande i förskolan

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Petra Gäreskog
Administratör: Therese Bolin
4PE157  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING FÖR GRUNDLÄRARE, 10 HP
Bedömning och utvärdering för grundlärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: David Sjögren
Administratör: Karin Wiil
4PE159  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING, GYMNASIELÄRARE, 10 HP
Bedömning och utvärdering, gymnasielärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Rickard Vesterberg
Administratör: Jennifer Aulin
4PE158  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING, ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN, 7,5 HP
Bedömning och utvärdering, ämneslärare, gymnasieskolan, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Nils Kirsten
Administratör: Jennifer Aulin
4PE158  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING, ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN, 7,5 HP
(Distans) Bedömning och utvärdering, ämneslärare, gymnasieskolan, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Henrik Roman
Administratör: Karin Wiil
4PE026  BEDÖMNING, UTVÄRDERING OCH POLITISK STYRNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLAN 10 HP, 10
Bedömning, utvärdering och politisk styrning med inriktning mot förskolan 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Maria (Mia) Hedefalk
Administratör: Therese Bolin
4PE131  BILD OCH MUSIK, GRUNDLÄRARE FK-3, 15HP
Bild och musik, grundlärare fk-3, 15.0 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Yvonne Palm Lebel
Administratör: Johanna Nordling
4PE065  DIDAKTIKENS TRADITIONER, 7,5 HP
Didaktikens traditioner, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Lotta Brantefors
Administratör: Lena Larson Johannesson
2PE521  EDUCATION AND REFORM STRATEGIES IN SWEDEN, 7,5 HP
Education and Reform Strategies in Sweden, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Véronique Simon
Administratör: Katarina Gahne
2PE531  EDUCATION AND REFORM STRATEGIES IN SWEDEN, 7,5 HP
Education and Reform Strategies in Sweden, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Véronique Simon
Administratör: Katarina Gahne
2PE539  EDUCATION AND TEACHING – AN INTERNATIONAL PROCESS, 15 HP
Education and Teaching – an International Process, 15 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Stellan Sundh
Administratör: Katarina Gahne
4PE028  ESTETISKT LÄRANDE I FÖRSKOLAN, 15 HP, 15
Estetiskt lärande i förskolan, 15 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Anna Marklund
Administratör: Agneta Isaksson
4UK082  EXAMENSARBETE I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP, 15 HP
Examensarbete i Barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Katarina Gustafson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4UK049  EXAMENSARBETE I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP, 30 HP
Examensarbete i Barn- och ungdomsvetenskap, 30 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Katarina Gustafson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4DI051  EXAMENSARBETE I DIDAKTIK, 15 HP
Examensarbete i didaktik, 15 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Jonas Almqvist
Administratör: Lena Larson Johannesson
4DI055  EXAMENSARBETE I DIDAKTIK, 30 HP
Examensarbete i didaktik, 30 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Jonas Almqvist
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE091  EXAMENSARBETE I PEDAGOGIK, 15 HP, 15.0 hp
Examensarbete i pedagogik

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Johanna Svahn
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE095  EXAMENSARBETE I PEDAGOGIK, 30 HP, 30.0 hp
Examensarbete i pedagogik

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Johanna Svahn
Administratör: Lena Larson Johannesson
2PE047  EXAMENSARBETE I PEDAGOGISKT LEDARSKAP, 15 HP
EXAMENSARBETE I PEDAGOGISKT LEDARSKAP, 15 HP

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Anders Arnqvist
Administratör: Lena Larson Johannesson
2PE048  EXAMENSARBETE I PEDAGOGISKT LEDARSKAP, 30 HP
Examensarbete i pedagogiskt ledarskap, 30 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Anders Arnqvist
Administratör: Lena Larson Johannesson
4DI034  EXAMENSARBETE I SPECIALPEDAGOGIK, 15 HP
Examensarbete i specialpedagogik, 15 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Therese Bolin
4DI081  EXAMENSARBETE I SPECIALPEDAGOGIK, 30 HP
Examensarbete i specialpedagogik, 30 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Therese Bolin
4UK081  EXAMENSARBETE I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, 15 HP
Examensarbete i utbildningssociologi, 15 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4UK006  EXAMENSARBETE I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, 30 HP
Examensarbete i utbildningssociologi, 30 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4UK004  EXAMENSARBETE I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, 45 HP
Examensarbete i utbildningssociologi, 45 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4PE062  FORSKNINGSMETODER MED BARNPERSPEKTIV, 7,5 HP
Forskningsmetoder med barnperspektiv, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Tanja Joelsson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE003  FÖRSKOLLÄRARROLL I UTVECKLING, 15 HP, 15
Förskollärarroll i utveckling, 15 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Maria (Mia) Hedefalk
Administratör: Agneta Isaksson
2PE523  INDIVIDUAL PROJECT, 15 HP
Individual project, 15 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Stellan Sundh
Administratör: Katarina Gahne
2PE533  INDIVIDUAL PROJECT, 15 HP
Individual project, 15 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Stellan Sundh
Administratör: Katarina Gahne
2PE522  INDIVIDUAL PROJECT, 7,5 HP
Individual project, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Stellan Sundh
Administratör: Katarina Gahne
2PE532  INDIVIDUAL PROJECT, 7,5 HP
Individual project, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Stellan Sundh
Administratör: Katarina Gahne
4PE051  INKLUDERING OCH EXKLUDERING I SPECIALPEDAGOGISKA SAMMANHANG, 7,5 HP
Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Nina Klang
Administratör: Therese Bolin
2PE535  INTRODUCTION COMPARATIVE EDUCATION, 7,5 HP
Introduction Comparative Education, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Véronique Simon
Administratör: Katarina Gahne
2PE525  INTRODUCTION TO COMPARATIVE EDUCATION, 7,5 HP
Introduction to Comparative Education, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Véronique Simon
Administratör: Katarina Gahne
4PE127  INTRODUKTION TILL UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I EN SKANDINAVISK KONTEXT, 7,5 HP
Introduktion till utbildning för hållbar utveckling i en skandinavisk kontext, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Martin Mickelsson
Administratör: Katarina Gahne
4PE067  KOMPARATIV ÄMNESDIDAKTIK, 7,5 HP
Komparativ ämnesdidaktik, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Thomas Nygren
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE056  LEDARSKAP FÖR GRUNDLÄRARE, 10 HP
Ledarskap för grundlärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Carina Skeri
Administratör: Johanna Nordling
4PE002  LEDARSKAP FÖR ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
(CGO) Ledarskap för ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Martin Karlberg
Administratör: Jennifer Aulin
4PE002  LEDARSKAP FÖR ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
Ledarskap för ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Andreas Andersson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE099  LEDARSKAP FÖR ÄMNESLÄRARE, INRIKTNING GYMNASIESKOLAN, 10 HP , 10.0 hp
Ledarskap för ämneslärare, inriktning gymnasieskolan

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Andreas Andersson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE053  LEDARSKAP I FÖRSKOLAN, 10 HP, 10
Ledarskap i förskolan, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Marianne Tuominen
Administratör: Agneta Isaksson
4PE166  LEDARSKAP I KLASSRUMMET 7,5 HP
Ledarskap i klassrummet 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Martin Karlberg
Administratör:
4PE005  LÄRANDE OCH UTVECKLING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLAN, 10 HP, 10
Lärande och utveckling med inriktning mot förskolan, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Eva Bergqvist
Administratör: Agneta Isaksson
4PE007  LÄRANDE OCH UTVECKLING MED INRIKTNING MOT GRUNDLÄRARE, 4-6, 10 HP
Lärande och utveckling med inriktning mot grundlärare, 4-6, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Tomas Persson
Administratör: Johanna Nordling
4PE006  LÄRANDE OCH UTVECKLING MED INRIKTNING MOT GRUNDLÄRARE, F-3, 10 HP
Lärande och utveckling med inriktning mot grundlärare, F-3, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Eva Lundqvist
Administratör: Johanna Nordling
4PE032  LÄRANDE OCH UTVECKLING MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 10 HP
Lärande och utveckling med inriktning mot ämneslärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Lennart Rolandsson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE001  LÄRANDE OCH UTVECKLING MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN 7,5 HP
(CGO) Lärande och utveckling med inriktning mot ämneslärare, korta programmet 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Lennart Rolandsson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE001  LÄRANDE OCH UTVECKLING MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN 7,5 HP
Lärande och utveckling med inriktning mot ämneslärare, korta programmet 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Lennart Rolandsson
Administratör: Jennifer Aulin
2PE703  LÄRANDE, IDENTITET OCH KOMMUNIKATION, 7,5 HP
Lärande, identitet och kommunikation, 7.5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Ann-Carita Evaldsson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE049  LÄROPLANSTEORETISKA OCH DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ UTBILDNING MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN, 90 HP, 10 HP
(Distans) Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning mot ämneslärare, gymnasieskolan, 10 hp (korta programmet)

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Wieland Wermke
Administratör: Jennifer Aulin
4PE049  LÄROPLANSTEORETISKA OCH DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ UTBILDNING MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN, 90 HP, 10 HP
Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning mot ämneslärare, gymnasieskolan, 10 hp (korta programmet)

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Wieland Wermke
Administratör: Jennifer Aulin
4PE086  LÄROPLANSTEORI OCH DIDAKTIK MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLLÄRARE FK-3 OCH 4-6, 10 HP
Läroplansteori och didaktik med inriktning mot förskolärare fk-3 och 4-6, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Malena Lidar
Administratör: Karin Wiil
4PE027  LÄROPLANSTEORI OCH DIDAKTIK MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLLÄRARE, 10 HP, 10
Läroplansteori och didaktik med inriktning mot förskollärare, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Karin Hjälmeskog
Administratör: Therese Bolin
4PE129  LÄROPLANSTEORI OCH DIDAKTIK, GYMNASIELÄRARE, 10HP
Läroplansteori och didaktik, gymnasielärare, 10.0 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Stina Hallsén
Administratör: Jennifer Aulin
4PE011  MATEMATIK 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT FK-3, 7,5 HP
Matematik 1 för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Lars Madej
Administratör: Johanna Nordling
4PE010  MATEMATIK 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ÅRSKURS 4-6, 7,5 HP
Matematik 1 för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Kajsa Bråting
Administratör: Johanna Nordling
4PE040  MATEMATIK I FÖRSKOLAN 7,5 HP, 7,5
Matematik i förskolan 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Gabriella Gejard
Administratör: Agneta Isaksson
4PE045  MATEMATIK II FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT FK-3, 15 HP
Matematik för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Synnöve Carlsson
Administratör: Johanna Nordling
4PE044  MATEMATIK II FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET ÅRSKURS 4-6, 15 HP
Matematik II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Ida Bergvall
Administratör: Johanna Nordling
4PE107  MATEMATIK III FÖR GRUNDLÄRARE FK - 3, 7,5 HP
Matematik III för grundlärare fk-3, 7,5hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Tomas Persson
Administratör: Karin Wiil
4PE094  MÅNGFALD OCH LÄRANDE FÖR GRUNDLÄRARE, 5 HP, 5.0 hp
Mångfald och lärande för grundlärare

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Linn Areskoug
Administratör: Karin Wiil
4PE098  MÅNGFALD OCH LÄRANDE FÖR ÄMNESLÄRARE, INRIKTNING GYMNASIESKOLAN, 5 HP, 5.0 hp
Mångfald och lärande för ämneslärare, inriktning gymnasieskolan

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Linn Areskoug
Administratör: Jennifer Aulin
4PE077  MÅNGFALD OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN, 5 hp , 5
Mångfald och lärande i förskolan, 5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Ingrid Olsson
Administratör: Therese Bolin
4PE036  MÅNGFALD OCH LÄRANDE MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE 5.0 HP
(Distans) Mångfald och lärande med inriktning mot ämneslärare 5.0 hp (korta programmet)

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Linn Areskoug
Administratör: Jennifer Aulin
4PE036  MÅNGFALD OCH LÄRANDE MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE 5.0 HP
Mångfald och lärande med inriktning mot ämneslärare 5.0 hp (korta programmet)

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Linn Areskoug
Administratör: Jennifer Aulin
2PE380  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, BASKURS A, 30 HP
Planering och genomförande av utbildning

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Ola Winberg
Administratör: Johanna Nordling
2PE380  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, BASKURS A, 30 HP
Utbildning och kompetensutveckling i ett samhällsperspektiv

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Lennart Wikander
Administratör: Johanna Nordling
2PE380  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, BASKURS A, 30 HP
Utvärdering

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Risberg
Administratör: Johanna Nordling
2PE380  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, BASKURS A, 30 HP
Vuxnas lärande

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Marie Karlsson
Administratör: Johanna Nordling
2PE381  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Grupprocesser

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Johanna Svahn
Administratör: Jennifer Aulin
2PE381  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Lärteori, klassiska grunder

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: David Sjögren
Administratör: Jennifer Aulin
2PE381  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Organisation, lärande och ledarskap

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Fredrik Lilja
Administratör: Jennifer Aulin
2PE381  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Projekt

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Risberg
Administratör: Jennifer Aulin
2PE382  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS C, 30 HP
Examensarbete

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Risberg
Administratör: Jennifer Aulin
2PE382  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS C, 30 HP
Metod C:1

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Iva Lucic
Administratör: Jennifer Aulin
2PE382  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS C, 30 HP
Metod C:2

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Wieland Wermke
Administratör: Jennifer Aulin
4PE073  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VÅRD OCH OMSORG A1: KOMMUNIKATION, HANDLEDNING OCH PEDAGOGISKT LEDARSKAP, 7,5 HP
Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg A1: Kommunikation, handledning och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Lizbeth Engström
Administratör: Lena Larson Johannesson
2PE170  PEDAGOGIK, BASKURS A, 30 HP
Att utforska pedagogiska processer - pedagogik som vetenskap, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Lizbeth Engström
Administratör: Johanna Nordling
2PE170  PEDAGOGIK, BASKURS A, 30 HP
Pedagogik och makt, 7,5 poäng

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Anne Berg
Administratör: Johanna Nordling
2PE170  PEDAGOGIK, BASKURS A, 30 HP
Pedagogikens redskap, 7,5 poäng

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Anne Berg
Administratör: Johanna Nordling
2PE170  PEDAGOGIK, BASKURS A, 30 HP
Pedagogisk historia, 7,5 poäng

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Peter Bernhardsson
Administratör: Johanna Nordling
2PE171  PEDAGOGIK, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Barns och ungdomars vardagsliv

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Fredrik Lilja
Administratör: Jennifer Aulin
2PE171  PEDAGOGIK, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Styrning och utvärdering

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Iva Lucic
Administratör: Jennifer Aulin
2PE706  PEDAGOGISK FILOSOFI OCH IDÉHISTORIA, 7,5 HP
PEDAGOGISK FILOSOFI OCH IDÉHISTORIA, 7,5 HP

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Henrik Roman
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE120  PEDAGOGISKT FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP I SAMBAND MED INTERAKTIV FORSKNING 7,5 HP
Pedagogiskt förändringsledarskap i samband med interaktiv forskning

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Anders Arnqvist
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE151  PEDAGOGISKT LEDARSKAP, LÄRANDE OCH KUNSKAP, 7,5 HP
Pedagogiskt ledarskap, lärande och kunskap, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Lizbeth Engström
Administratör: Lena Larson Johannesson
4UK086  PIERRE BOURDIEUS UTBILDNINGSSOCIOLOGI 7,5 HP
Pierre Bourdieus utbildningssociologi 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Mikael Palme
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4PE037  RÖRELSE OCH HÄLSA I FÖRSKOLAN, 7,5 HP, 7,5
Rörelse och hälsa i förskolan, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Marie Graffman-Sahlberg
Administratör: Agneta Isaksson
2PE601  SAMTALSMETODIK OCH KOMMUNIKATION I SOCIALT ARBETE, 7.5 HP
Samtalsmetodik och kommunikation

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Johanna Nordling
4PE118  SAMTIDA TRANSFORMATIONER AV UTBILDNINGSSYSTEM
Samtida transformationer av utbildningssystem

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4PE082  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET FK-3 OCH 4-6, 15 HP
Självständigt arbete 1 för grundlärarprogrammet Fk-3 och 4-6, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Madeleine Michaëlsson
Administratör: Karin Wiil
4PE112  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 2 FÖR GRUNDLÄRARE FK-3 OCH 4-6, 15 HP
Självständigt arbete 2 för grundlärare Fk-3 och 4-6

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Åsa af Geijerstam
Administratör: Karin Wiil
4PE089  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE FÖR FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET, 15 HP, 15.0 hp
Självständigt arbete för förskollärarprogrammet

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Jörgen Mattlar
Administratör: Therese Bolin
4UK056  SOCIALA GRUPPERS UTBILDNINGSSTRATEGIER, 7,5 HP
Sociala gruppers utbildningsstrategier, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Emma Laurin
Administratör: Erik Åstrand
4DI088  SPECIALPEDAGOGIK I SVERIGE I ETT JÄMFÖRANDE PERSPEKTIV, 7,5 HP
Specialpedagogik i Sverige i ett jämförande perspektiv, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Nina Klang
Administratör: Katarina Gahne
4DI080  SPECIALPEDAGOGIK I SVERIGE I ETT JÄMFÖRANDE PERSPEKTIV, 7,5 HP
Specialpedagogik i Sverige i ett jämförande perspektiv, 7.5 hP

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Nina Klang
Administratör: Katarina Gahne
4PE074  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLA, 5 HP, 5
Specialpedagogik med inriktning mot förskola, 5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Annie Åkerstedt Berg
Administratör: Therese Bolin
4PE085  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT GRUNDLÄRARE, FK-3 OCH 4-6, 5 HP
Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare, Fk-3 och 4-6, 5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Pia Eriksson
Administratör: Karin Wiil
4PE033  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 270-330HP, 5 HP
Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare, 270-330hp, 5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Åsa Persson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE022  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 5 HP
Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare, 5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Åsa Persson
Administratör: Jennifer Aulin
4pe164  SPECIALPEDAGOGISKA PERSPEKTIV 7,5 HP
Specialpedagogiska perspektiv 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Nina Klang
Administratör: Therese Bolin
4PE155  SPRÅK OCH KOMMUNIKATION, FÖRSKOLLÄRARE, 7,5 HP
Språk och kommunikation, förskollärare, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Per (Pelle) Norlin
Administratör: Agneta Isaksson
4PE012  SVENSKA 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLEKLASS OCH ÅRSKURS 1-3, 7,5 HP
Svenska 1 för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Charlotte Engblom
Administratör: Johanna Nordling
4PE013  SVENSKA 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ÅRSKURS 4-6, 7,5 HP
Svenska 1 för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Annika Hillbom
Administratör: Johanna Nordling
4PE042  SVENSKA II I FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1-3, 15 HP
Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Linn Areskoug
Administratör: Johanna Nordling
4PE041  SVENSKA II I GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 4-6, 15 HP
Svenska II i grundskolans årskurser 4-6, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Johanna Nordling
4PE114  SVENSKA III FÖR GRUNDLÄRARE FK-3, 7,5 HP
Svenska III för grundlärare Fk-3

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Jenny Wiksten Folkeryd
Administratör: Karin Wiil
4PE162  SVÅRIGHETER I OCH BEDÖMNING AV BARNS OCH ELEVERS SPRÅK-, SKRIV- OCH LÄSUTVECKLING, 7,5 HP
Svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Åsa Hammarborg
4PE038  TEKNIK OCH NATURVETENSKAP I FÖRSKOLAN, 7,5 HP, 7,5
Teknik och naturvetenskap i förskolan, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Hanna Östlund
Administratör: Agneta Isaksson
4UK111  TRANSNATIONELLA UTBILDNINGSSTRATEGIER, 7,5 HP
Transnationella utbildningsstrategier, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Mikael Börjesson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4UK057  UTBILDNING OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING, 7,5 HP
Utbildning och samhällsförändring, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Gustav Berry
Administratör: Erik Åstrand
4PE016  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLLÄRARE, 10 HP, 10
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Peter Bernhardsson
Administratör: Agneta Isaksson
4PE055  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT GRUNDLÄRARE, 10 HP
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Madeleine Michaëlsson
Administratör: Johanna Nordling
4PE035  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 10 HP
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Anne Berg
Administratör: Jennifer Aulin
4PE000  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
(CGO) Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Madeleine Michaëlsson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE000  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Anne Berg
Administratör: Jennifer Aulin
4UK060  UTBILDNINGSSOCIOLOGI B, 30 HP
Utbildningssociologi B, 30hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Andreas Melldahl
Administratör: Erik Åstrand
4UK063  UTBILDNINGSSOCIOLOGI C, 30 HP
Utbildningssociologi C, 30 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Håkan Forsberg
Administratör: Erik Åstrand
4PE167  UTBILDNINGSSOCIOLOGI, METODER: ETNOGRAFI OCH PROSOPOGRAFI 7,5 HP
Utbildningssociologi, metoder: etnografi och prosopografi 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Mikael Palme
Administratör:
4UK028  UTBILDNINGSSOCIOLOGI, TRADITIONER, 7,5 HP
Utbildningssociologi, traditioner, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Mikael Börjesson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4PE088  UTBILDNINGSSOCIOLOGINS GRUNDER, 7,5 HP, 7.5 hp
Utbildningssociologins grunder

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Ida Lidegran
Administratör: Erik Åstrand
4UK046  UTBILDNINGSSYSTEMENS FRAMVÄXT OCH STRUKTUR, 7,5 HP
Utbildningssystemens framväxt och struktur, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Madeleine Michaëlsson
Administratör: Erik Åstrand
2pe174  UTVÄRDERINGSTEORI OCH UTVÄRDERINGSMODELLER, 10 HP
Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Henrik Roman
Administratör: Johanna Nordling
4PE115  VETENSKAPLIG TEORI, FORSKNINGSMETODER OCH VETENSKAPLIGT SKRIVANDE INOM UTBILDNINGSVETENSKAPEN I, 7,5 HP
Vetenskaplig teori, forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande inom utbildningsvetenskapen I, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Anna Danielsson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE119  VFU 1 I UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, FÖRSKOLLÄRARE, 5 HP
VFU 1 i utbildningsvetenskaplig kärna, förskollärare, 5.0hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Charlotte Gottfries
Administratör: Agneta Isaksson
4PE122  VFU 1 I UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, GRUNDLÄRARE FK-3, 5 HP
VFU 1 i utbildningsvetenskaplig kärna, grundlärare Fk-3, 5.0hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Pia Eriksson
Administratör: Johanna Nordling
4PE123  VFU 1, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, GRUNDLÄRARE 4-6 5,0 HP
VFU 1, utbildningsvetenskaplig kärna, grundlärare 4-6

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Sara Bagge
Administratör: Johanna Nordling
4PE145  VFU 1, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, GYMNASIELÄRARE 5 HP
VFU 1, Utbildningsvetenskaplig kärna, gymnasielärare

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Carina Strandberg
Administratör: Jennifer Aulin
4PE147  VFU 2, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, GRUNDLÄRARE FK-6 10 HP
VFU 2, Utbildningsvetenskaplig kärna, grundlärare fk-3

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Jenny Runeson
Administratör: Johanna Nordling
4PE140  VFU 2, ÄMNESSTUDIER, FÖRSKOLLÄRARE 7,5 HP
VFU 2, ämnesstudier förskollärare

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Ulla Hägglund
Administratör: Agneta Isaksson
4PE137  VFU 2, ÄMNESSTUDIER, ÄMNESLÄRARE, 15.0 HP
VFU 2, ämnesstudier, ämneslärare

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Lennart Rolandsson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE141  VFU 3, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, FÖRSKOLLÄRARE 10 HP
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, förskollärare

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Petra Gäreskog
Administratör: Agneta Isaksson
4PE146  VFU 3, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, GYMNASIELÄRARE 10 HP
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, gymnasielärare

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Andreas Andersson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE139  VFU 3, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Jonas Johansson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE139  VFU 3, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare, distans

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Jonas Johansson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE148  VFU 3, ÄMNESSTUDIER, GRUNDLÄRARE FK-6
VFU 3, ämnesstudier, grundlärare fk-6

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Carina Skeri
Administratör: Karin Wiil
4PE143  VFU 4, ÄMNESSTUDIER, FÖRSKOLLÄRARE 7,5 HP
VFU 4, ämnesstudier, förskollärare

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Ulla Hägglund
Administratör: Therese Bolin
4PE125  VFU1, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
(CGO) VFU 1 i utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Marianne Frenne
Administratör: Jennifer Aulin
4PE125  VFU1, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
VFU 1 i utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Marianne Frenne
Administratör: Jennifer Aulin
4PE076  YNGRE BARNS LIVSVILLKOR, AKTÖRSKAP OCH SOCIALISATION, 15 HP , 15
Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation, 15 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Danielle van der Burgt
Administratör: Therese Bolin
4PE030  ÄMNESDIDAKTIK FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 90 HP, 10 HP
Ämnesdidaktik för ämneslärarprogrammet 90hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Jonas Johansson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE078  ÄMNESDIDAKTIK I FÖRSKOLAN MED VALBAR FÖRDJUPNING, 10 HP, 10
Ämnesdidaktik i förskolan med valbar fördjupning, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Stefan Myrgård
Administratör: Therese Bolin
 Antal: 152