VT 2019

4PE200  ATT BEMÖTA OCH STÖDJA BARN OCH ELEVER MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR, 7,5HP
Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Nina Klang
Administratör: Therese Bolin
4PE187  ATT LEDA VERKSAMHET I FÖRSKOLAN, 7,5 HP
Att leda verksamhet i förskolan , 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Petra Gäreskog
Administratör: Maria Pettersson
9LF038  ATT UNDERVISA I TYSKA - I EN SKAPANDE OCH FÖRÄNDERLIG MILJÖ, 7,5HP
Att undervisa i tyska - i en skapande och föränderlig miljö, 7,5hp

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Marita Gareis
Administratör: Elin Löfgren
4PE063  BARN- OCH UNGDOMSHISTORIA 7,5 HP
Barn- och ungdomshistoria 7,5 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Fredrik Lilja
Administratör: Lena Larson Johannesson
4UK065  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP A, 30 HP
Barn och ungdomars socialisation och identitet 7, 5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Tanja Joelsson
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4UK065  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP A, 30 HP
Barn och ungdomstidens framväxt och institutionalisering 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Fredrik Lilja
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4UK065  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP A, 30 HP
Barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Anne-Sofie Nyström
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4UK065  BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP A, 30 HP
Forskningsmetod, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Hassan Sharif
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE704  BARNDOM: SOCIALISATIONSPROCESSER OCH VARDAGSPRAKTIKER, 7,5 HP
Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker, 7.5 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Anne-Sofie Nyström
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE156  BARNLITTERATUR OCH BERÄTTANDE, FÖRSKOLLÄRARE, 7,5 HP
Barnlitteratur och berättande, förskollärare, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Anna Nordlund
Administratör: Maria Pettersson
4PE075  BARNS SPRÅK OCH INTERAKTION I FÖRSKOLAN, 5 HP , 5
Barns språk och interaktion i förskolan, 5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Gabriella Gejard
Administratör: Therese Bolin
4PE090  BARNS VÄLBEFINNANDE I FÖRSKOLAN, 7,5 HP, 7.5 hp
Barns välbefinnande i förskolan

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Lolita Gelinder
Administratör: Therese Bolin
4PE157  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING FÖR GRUNDLÄRARE, 10 HP
Bedömning och utvärdering för grundlärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Cecilia Bergwall
Administratör: Elin Löfgren
4PE159  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING, GYMNASIELÄRARE, 10 HP
Bedömning och utvärdering, gymnasielärare, 10 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Rickard Vesterberg
Administratör: Jennifer Aulin
4PE158  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING, ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN, 7,5 HP
Bedömning och utvärdering, ämneslärare, gymnasieskolan, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Olle Nolgård
Administratör: Jennifer Aulin
4PE158  BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING, ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN, 7,5 HP
(Distans) Bedömning och utvärdering, ämneslärare, gymnasieskolan, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Henrik Roman
Administratör: Jennifer Aulin
4PE026  BEDÖMNING, UTVÄRDERING OCH POLITISK STYRNING MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLAN 10 HP, 10
Bedömning, utvärdering och politisk styrning med inriktning mot förskolan 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Maria (Mia) Hedefalk
Administratör: Therese Bolin
4UK054  CHILDREN'S GEOGRAPHIES AND IDENTITY-WORK
CHILDREN'S GEOGRAPHIES AND IDENTITY-WORK

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Danielle Ekman Ladru
Administratör: Katarina Gahne
6PE010  DET GLOBALA KLASSRUMMET
Det globala klassrummet, Göteborg

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
6PE010  DET GLOBALA KLASSRUMMET
Det globala klassrummet, Östersund

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
6PE006  DET GLOBALA KLASSRUMMET CAMPUS
Det globala klassrummet campus

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
6PE008  DET GLOBALA KLASSRUMMET GY
Det globala klassrummet gy

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
6PE009  DET GLOBALA KLASSRUMMET SIS
Det globala klassrummet SIS

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
6PE007  DET GLOBALA KLASSRUMMET UPPLANDS BRO
Det globala klassrummet Upplands Bro

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
4PE069  DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ ÄMNESSPRÅK OCH TEXT 7,5 HP
Didaktiska perspektiv på ämnesspråk och text

Studierektor: Kajsa Bråting
Kursledare: Åsa af Geijerstam
Administratör: Lena Larson Johannesson
2PE531  EDUCATION AND REFORM STRATEGIES IN SWEDEN, 7,5 HP
Education and Reform Strategies in Sweden, 7,5 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Véronique Simon
Administratör: Katarina Gahne
5PE013  EDUCATION FOR EQUITY
Education for Equity

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Maria Allström
Administratör: Elin Löfgren
9LF045  ENGELSKA FÖR LÄRARE I ÅK 4-6, EN BRYGGA TILL INTERNATIONALISERING, 7,5HP
Engelska för lärare i åk 4-6, en brygga till internationalisering, 7,5hp

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Maria Allström
Administratör: Elin Löfgren
9LF046  ENGELSKA FÖR LÄRARE I ÅK 4-6, SPRÅKKUNSKAP, DIDAKTIK OCH LÄRARSKAP, 7,5HP
Engelska för lärare i åk 4-6, språkkunskap, didaktik och lärarskap, 7,5hp

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Maria Allström
Administratör: Elin Löfgren
4PE028  ESTETISKT LÄRANDE I FÖRSKOLAN, 15 HP, 15
Estetiskt lärande i förskolan, 15 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Charlotte Gottfries
Administratör: Maria Pettersson
2PE524  EVALUATION AND PLANNING OF HIGHER EDUCATION IN A COMPARATIVE
PERSPECTIVE, 7,5 HP
Evaluation and Planning of Higher Education…, 7,5 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Mette Ginnerskov Dahlberg
Administratör: Katarina Gahne
4UK082  EXAMENSARBETE I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP, 15 HP
Examensarbete i Barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Katarina Gustafson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4UK049  EXAMENSARBETE I BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP, 30 HP
Examensarbete i Barn- och ungdomsvetenskap, 30 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Katarina Gustafson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4DI051  EXAMENSARBETE I DIDAKTIK, 15 HP
Examensarbete i didaktik, 15 hp

Studierektor: Kajsa Bråting
Kursledare: Jonas Almqvist
Administratör: Lena Larson Johannesson
4DI055  EXAMENSARBETE I DIDAKTIK, 30 HP
Examensarbete i didaktik, 30 hp

Studierektor: Kajsa Bråting
Kursledare: Jonas Almqvist
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE091  EXAMENSARBETE I PEDAGOGIK, 15 HP, 15.0 hp
Examensarbete i pedagogik

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Stina Hallsén
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE095  EXAMENSARBETE I PEDAGOGIK, 30 HP, 30.0 hp
Examensarbete i pedagogik

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Stina Hallsén
Administratör: Lena Larson Johannesson
2PE047  EXAMENSARBETE I PEDAGOGISKT LEDARSKAP, 15 HP
EXAMENSARBETE I PEDAGOGISKT LEDARSKAP, 15 HP

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Daniel Nordholm
Administratör: Lena Larson Johannesson
2PE048  EXAMENSARBETE I PEDAGOGISKT LEDARSKAP, 30 HP
Examensarbete i pedagogiskt ledarskap, 30 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Daniel Nordholm
Administratör: Lena Larson Johannesson
4DI034  EXAMENSARBETE I SPECIALPEDAGOGIK, 15 HP
Examensarbete i specialpedagogik, 15 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Therese Bolin
4DI081  EXAMENSARBETE I SPECIALPEDAGOGIK, 30 HP
Examensarbete i specialpedagogik, 30 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Therese Bolin
4UK081  EXAMENSARBETE I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, 15 HP
Examensarbete i utbildningssociologi, 15 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4UK006  EXAMENSARBETE I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, 30 HP
Examensarbete i utbildningssociologi, 30 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4UK004  EXAMENSARBETE I UTBILDNINGSSOCIOLOGI, 45 HP
Examensarbete i utbildningssociologi, 45 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
8PE029  FLERSPRÅKIGHET OCH INTERKULTURALITET I FÖRSKOLAN (INGÅR I FÖRSKOLELYFTET) 7.5 HP
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (ingår i förskolelyftet), 7.5 hp

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
9LF032  FOKUS PÅ IKT I SPRÅKUNDERVISNINGEN, 7,5HP
Fokus på IKT i språkundervisningen, 7,5hp

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Olle Linge
Administratör: Elin Löfgren
4PE177  FORSKNINGSMETODER FÖR UNDERSÖKNINGAR AV UTBILDNING, 7,5 HP
Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning, 7,5 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Mette Ginnerskov Dahlberg
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
9LF044  FRANKRIKE IDAG - KULTUR OCH SAMHÄLLE I FRANSKUNDERVISNINGEN, 7,5HP
Frankrike idag - kultur och samhälle i franskundervisningen, 7,5hp

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Nicolas Manuguerra
Administratör: Elin Löfgren
4PE165  FÖREBYGGANDE, UTREDANDE OCH ÅTGÄRDANDE INSATSER VID BARNS OCH ELEVERS SPRÅK- SKRIV- OCH LÄSSVÅRIGHETER, 15.0 HP
Förebyggande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk- skriv- och lässvårigheter, 15.0 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Therese Bolin
4PE188  FÖRSKOLANS UPPDRAG, 7,5 HP
Förskolans uppdrag, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Maria (Mia) Hedefalk
Administratör: Maria Pettersson
6PE012  FÖRSKOLEKLASS
Förskoleklass

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Carina Bolin
Administratör:
6PE004  HANDLEDA VIDARE FÖRSKOLAN
Handleda vidare förskolan

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Gunilla Rehnsmo
Administratör:
6PE002  HANDLEDA VIDARE GRUND/GY
Handleda vidare grund/gy

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Marianne Frenne
Administratör:
6PE003  HANDLEDNING FÖRSKOLAN (LÄSLYFTET)
Handledning förskolan (Läslyftet)

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Gunilla Rehnsmo
Administratör:
6PE001  HANDLEDNING GRUNDSKOLAN (LÄSLYFTET)
Handledning grundskolan (Läslyftet)

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Marianne Frenne
Administratör:
2PE533  INDIVIDUAL PROJECT, 15 HP
Individual project, 15 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Stellan Sundh
Administratör: Katarina Gahne
4PE127  INTRODUKTION TILL UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I EN SKANDINAVISK KONTEXT, 7,5 HP
Introduktion till utbildning för hållbar utveckling i en skandinavisk kontext, 7,5 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Martin Mickelsson
Administratör: Katarina Gahne
4PE178  KLASS OCH UTBILDNINGSVAL, 7,5 HP
Klass och utbildningsval, 7,5 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Andreas Melldahl
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4UK088  KLASSRUMMET – EN SOCIAL OCH KULTURELL MÖTESPLATS, 30 HP
Language and Culture in the Classroom, 7,5 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Maria Allström
Administratör: Katarina Gahne
4UK088  KLASSRUMMET – EN SOCIAL OCH KULTURELL MÖTESPLATS, 30 HP
Leadership in the Classroom, 7,5 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Martin Karlberg
Administratör: Katarina Gahne
4UK088  KLASSRUMMET – EN SOCIAL OCH KULTURELL MÖTESPLATS, 30 HP
The history and development of educational systems and teachers roles in the classroom, 7,5 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Ola Winberg
Administratör: Katarina Gahne
4PE153  KVALIFICERADE SAMTAL I PEDAGOGISK VERKSAMHET, 7,5 HP
Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Therese Bolin
8PE052  LEDA OCH ORGANISERA DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET - FÖRSKOLECHEFENS ANSVAR FÖR KVALTET, 7.5 HP
Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för kvaltet, 7.5 hp

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Ulrika Larsdotter Bodin
Administratör:
4PE056  LEDARSKAP FÖR GRUNDLÄRARE, 10 HP
Ledarskap för grundlärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Angelica Evertsson
Administratör: Johanna Nordling
4PE002  LEDARSKAP FÖR ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
(CGO) Ledarskap för ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Daniel Nordholm
Administratör: Jennifer Aulin
4PE002  LEDARSKAP FÖR ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
Ledarskap för ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Daniel Nordholm
Administratör: Jennifer Aulin
4PE197  LEDARSKAP GRUNDLÄRARE 4-6, 7,5 HP
Ledarskap grundlärare 4-6, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Carina Skeri
Administratör: Johanna Nordling
4PE196  LEDARSKAP GRUNDLÄRARE F-3, 7,5 HP
Ledarskap grundlärare f-3, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Helena Påls
Administratör: Johanna Nordling
4PE191  LEDARSKAP GYMNASIELÄRARE, 7,5 HP
Ledarskap gymnasielärare, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Daniel Nordholm
Administratör: Jennifer Aulin
4PE053  LEDARSKAP I FÖRSKOLAN, 10 HP, 10
Ledarskap i förskolan, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Marianne Tuominen
Administratör: Maria Pettersson
2PE075  LEDNING AV KUNSKAPSPROCESSER I ORGANISATIONER, 7,5 HP
Ledning av kunskapsprocesser i organisationer, 7,5hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Daniel Nordholm
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE032  LÄRANDE OCH UTVECKLING MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 10 HP
Lärande och utveckling med inriktning mot ämneslärare, 10 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Carina Strandberg
Administratör: Jennifer Aulin
4PE185  LÄRANDE OCH UTVECKLING, FÖRSKOLLÄRARE, 7,5 HP
Lärande och utveckling, förskollärare, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Eva Bergqvist
Administratör: Maria Pettersson
4PE182  LÄRANDE OCH UTVECKLING, GRUNDLÄRARE 4-6, 7,5 HP
Lärande och utveckling, grundlärare 4-6, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Tomas Persson
Administratör: Johanna Nordling
4PE183  LÄRANDE OCH UTVECKLING, GRUNDLÄRARE F-3, 7,5 HP
Lärande och utveckling, grundlärare f-3, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Eva Lundqvist
Administratör: Johanna Nordling
4PE189  LÄRANDE OCH UTVECKLING, GYMNASIELÄRARE 7,5 HP
Lärande och utveckling, gymnasielärare 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Eva Hultin
Administratör: Jennifer Aulin
4PE171  LÄRANDE OCH UTVECKLING, KPU, 7,5 HP
(CGO) Lärande och utveckling, KPU, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Johan Wickström
Administratör: Jennifer Aulin
4PE171  LÄRANDE OCH UTVECKLING, KPU, 7,5 HP
Lärande och utveckling, KPU, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Johan Wickström
Administratör: Jennifer Aulin
4PE171  LÄRANDE OCH UTVECKLING, KPU, 7,5 HP
(Sommar) Lärande och utveckling, KPU, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Johan Wickström
Administratör: Jennifer Aulin
4PE049  LÄROPLANSTEORETISKA OCH DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ UTBILDNING MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN, 90 HP, 10 HP
(Distans) Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning mot ämneslärare, gymnasieskolan, 10 hp (korta programmet)

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Wieland Wermke
Administratör: Jennifer Aulin
4PE049  LÄROPLANSTEORETISKA OCH DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ UTBILDNING MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, GYMNASIESKOLAN, 90 HP, 10 HP
Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning mot ämneslärare, gymnasieskolan, 10 hp (korta programmet)

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Wieland Wermke
Administratör: Jennifer Aulin
4PE086  LÄROPLANSTEORI OCH DIDAKTIK MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLLÄRARE FK-3 OCH 4-6, 10 HP
Läroplansteori och didaktik med inriktning mot förskolärare fk-3 och 4-6, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Malena Lidar
Administratör: Elin Löfgren
4PE027  LÄROPLANSTEORI OCH DIDAKTIK MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLLÄRARE, 10 HP, 10
Läroplansteori och didaktik med inriktning mot förskollärare, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Karin Hjälmeskog
Administratör: Therese Bolin
4PE129  LÄROPLANSTEORI OCH DIDAKTIK, GYMNASIELÄRARE, 10HP
Läroplansteori och didaktik, gymnasielärare, 10.0 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Stina Hallsén
Administratör: Jennifer Aulin
4PE117  MAKTENS SOCIOLOGI, ELITER OCH ELITUTBILDNINGAR 7,5 HP
Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Andreas Melldahl
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4PE011  MATEMATIK 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT FK-3, 7,5 HP
Matematik 1 för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Lars Madej
Administratör: Johanna Nordling
4PE010  MATEMATIK 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ÅRSKURS 4-6, 7,5 HP
Matematik 1 för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Anneli Dyrvold
Administratör: Johanna Nordling
4PE040  MATEMATIK I FÖRSKOLAN 7,5 HP, 7,5
Matematik i förskolan 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Gabriella Gejard
Administratör: Maria Pettersson
4PE045  MATEMATIK II FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT FK-3, 15 HP
Matematik för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Synnöve Carlsson
Administratör: Johanna Nordling
4PE044  MATEMATIK II FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET ÅRSKURS 4-6, 15 HP
Matematik II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Johan Prytz
Administratör: Johanna Nordling
4PE100  MATEMATIK III FÖR GRUNDLÄRARE 4-6
Matematik III för grundlärare 4-6

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Tomas Persson
Administratör: Elin Löfgren
4PE107  MATEMATIK III FÖR GRUNDLÄRARE FK - 3, 7,5 HP
Matematik III för grundlärare fk-3, 7,5hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Tomas Persson
Administratör: Elin Löfgren
9LF041  MODERN SPANSKSPRÅKIG LITTERATUR OCH FILM I SPANSKUNDERVISNINGEN, 7,5HP
Modern spanskspråkig litteratur och film i spanskundervisningen, 7,5hp

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Juan Manuel Higuera González
Administratör: Elin Löfgren
4PE116  MODERNA SAMHÄLLENS HISTORIA: KONTEXTUALISERING AV UTBILDNING CA. 1800-2000 7,5 HP
Moderna samhällens historia: kontextualisering av utbildning ca 1800 - 2000

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Gustav Berry
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
6PE014  MODERSMÅL
Modersmål

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Carina Bolin
Administratör:
4PE094  MÅNGFALD OCH LÄRANDE FÖR GRUNDLÄRARE, 5 HP, 5.0 hp
Mångfald och lärande för grundlärare

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Linn Areskoug
Administratör: Elin Löfgren
4PE098  MÅNGFALD OCH LÄRANDE FÖR ÄMNESLÄRARE, INRIKTNING GYMNASIESKOLAN, 5 HP, 5.0 hp
Mångfald och lärande för ämneslärare, inriktning gymnasieskolan

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Tanja Joelsson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE077  MÅNGFALD OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN, 5 hp , 5
Mångfald och lärande i förskolan, 5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Ingrid Olsson
Administratör: Therese Bolin
4PE036  MÅNGFALD OCH LÄRANDE MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE 5.0 HP
(Distans) Mångfald och lärande med inriktning mot ämneslärare 5.0 hp (korta programmet)

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Tanja Joelsson
Administratör: Jennifer Aulin
4pe036  MÅNGFALD OCH LÄRANDE MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE 5.0 HP
Mångfald och lärande med inriktning mot ämneslärare 5.0 hp (korta programmet)

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Tanja Joelsson
Administratör: Jennifer Aulin
8PE033  NATURVETENSKAP OCH TEKNIK I FÖRSKOLAN - MED DIDAKTISK INRIKTNING (INGÅR I FÖRSKOLELYFTET) 7.5 HP
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning (ingår i förskolelyftet) 7.5 hp

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Pernilla Dahlgren
Administratör:
4PE068  NORMER OCH VÄRDEN I UTBILDNING OCH UNDERVISNING, 7,5 HP
Normer och värden i utbildning och undervisning, 7,5 hp

Studierektor: Kajsa Bråting
Kursledare: Anna Danielsson
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE175  PEDAGOGIK A, 30 HP
Från Platon till Piaget, 7,5 Hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Fredrik Lilja
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE175  PEDAGOGIK A, 30 HP
Litteraturstudie i pedagogik, 7,5 Hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Anne Berg
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE175  PEDAGOGIK A, 30 HP
Människan i samhället, 7,5 Hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Lizbeth Engström
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE175  PEDAGOGIK A, 30 HP
Socialisation, fostran och identitetsformering, 7,5 Hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Peter Waara
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE176  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV A, 30 HP
Behovsanalys och utbildningsdesign, 7,5 Hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Judit Novak
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE176  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV A, 30 HP
Lärande, kunskap och kompetens, 7,5 Hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Marie Karlsson
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE176  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV A, 30 HP
Pedagogik i arbetslivet, 7,5 Hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Lennart Wikander
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE176  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV A, 30 HP
Utvärdering i teori och praktik, 7,5 Hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Judit Novak
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE381  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Att tala och samtala: Kommunikation och professionella samtal

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Risberg
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE381  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Kompetens och lärande

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Esther Hauer
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE381  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Organisering och ledning av kompetensförsörjning

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Henrik Roman
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE381  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Projektarbete

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Esther Hauer
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE382  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS C, 30 HP
Examensarbete

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Risberg
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE382  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS C, 30 HP
Metod C:1

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Iva Lucic
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE382  PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT VUXNA OCH ARBETSLIV, FORTSÄTTNINGSKURS C, 30 HP
Metod C:2

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Esther Hauer
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE171  PEDAGOGIK, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Det livslånga lärandet: Teorier om lärande och inlärning

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: David Sjögren
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
2PE171  PEDAGOGIK, FORTSÄTTNINGSKURS B, 30 HP
Stabilitet och förändring: Styrning och organisering av utbildning

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Stina Hallsén
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
6PE016  PIRLS PROJEKT
PIRLS projekt

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Jenny Wiksten Folkeryd
Administratör:
4PE037  RÖRELSE OCH HÄLSA I FÖRSKOLAN, 7,5 HP, 7,5
Rörelse och hälsa i förskolan, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Jörgen Mattlar
Administratör: Maria Pettersson
5RT614  SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN FÖR F-3
Samhällsorienterande ämnen för F-3

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: David Sjögren
Administratör:
4PE082  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET FK-3 OCH 4-6, 15 HP
Självständigt arbete 1 för grundlärarprogrammet Fk-3 och 4-6, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Ida Bergvall
Administratör: Elin Löfgren
4PE112  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 2 FÖR GRUNDLÄRARE FK-3 OCH 4-6, 15 HP
Självständigt arbete 2 för grundlärare Fk-3 och 4-6

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Charlotte Engblom
Administratör: Elin Löfgren
4PE089  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE FÖR FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET, 15 HP, 15.0 hp
Självständigt arbete för förskollärarprogrammet

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Jörgen Mattlar
Administratör: Therese Bolin
4PE180  SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I SPECIALPEDAGOGIK, 15.0 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik, 15.0 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Therese Bolin
6PE013  SKOLINSPEKTIONEN
Skolinspektionen

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
4UK056  SOCIALA GRUPPERS UTBILDNINGSSTRATEGIER, 7,5 HP
Sociala gruppers utbildningsstrategier, 7,5 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Maria Törnqvist
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
5PE014  SPANSKA FÖR LÄRARE I ÅK 7-9
Spanska för lärare i åk 7-9

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Juan Manuel Higuera González
Administratör: Elin Löfgren
8LF013  SPANSKA FÖR LÄRARE I ÅK 7-9, 45 HP. INGÅR I LÄRARLYFTET II
(15hp/termin) Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp. Ingår i lärarlyftet II

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Juan Manuel Higuera González
Administratör: Elin Löfgren
8LF013  SPANSKA FÖR LÄRARE I ÅK 7-9, 45 HP. INGÅR I LÄRARLYFTET II
(22,5hp/termin) Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp. Ingår i lärarlyftet II

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Juan Manuel Higuera González
Administratör: Elin Löfgren
9LF035  SPANSKA SOM SKOLÄMNE - TEORI OCH PRAKTIK, 7,5HP
Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5hp

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Juan Manuel Higuera González
Administratör: Elin Löfgren
6PE005  SPECIALPEDAGOGIK HANDLEDNING (LÄRARLYFTET)
Specialpedagogik handledning (Lärarlyftet), Arlanda

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Ulrika Larsdotter Bodin
Administratör:
6PE005  SPECIALPEDAGOGIK HANDLEDNING (LÄRARLYFTET)
Specialpedagogik handledning (Lärarlyftet), Uppsala

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Ulrika Larsdotter Bodin
Administratör:
4DI088  SPECIALPEDAGOGIK I SVERIGE I ETT JÄMFÖRANDE PERSPEKTIV, 7,5 HP
Specialpedagogik i Sverige i ett jämförande perspektiv, 7,5 hp

Studierektor: Stellan Sundh
Kursledare: Nina Klang
Administratör: Katarina Gahne
4PE074  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLA, 5 HP, 5
Specialpedagogik med inriktning mot förskola, 5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Petra Gäreskog
Administratör: Therese Bolin
4PE085  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT GRUNDLÄRARE, FK-3 OCH 4-6, 5 HP
Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare, Fk-3 och 4-6, 5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Gunnlaugur Magnusson
Administratör: Elin Löfgren
4PE022  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 5 HP
(CGO) Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare, 5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Gunnlaugur Magnusson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE022  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 5 HP
(Sommar) Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Gunnlaugur Magnusson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE022  SPECIALPEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 5 HP
Specialpedagogik med inriktning mot ämneslärare, 5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Gunnlaugur Magnusson
Administratör: Jennifer Aulin
4DI082  SPECIALPEDAGOGIK SOM KUNSKAPSOMRÅDE OCH FORSKNINGSFÄLT I, 7,5 HP
Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält I, 7,5 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Nina Klang
Administratör: Therese Bolin
4DI083  SPECIALPEDAGOGIK SOM KUNSKAPSOMRÅDE OCH FORSKNINGSFÄLT II, 7,5 HP
Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält II, 7,5 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Niklas Norén
Administratör: Therese Bolin
4PE155  SPRÅK OCH KOMMUNIKATION, FÖRSKOLLÄRARE, 7,5 HP
Språk och kommunikation, förskollärare, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Per (Pelle) Norlin
Administratör: Maria Pettersson
6PE015  STRÄNGNÄS
Strängnäs

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Magdalena Cedering
Administratör:
5PE016  STUDIEHANDLEDA PÅ MODERSMÅL
Studiehandleda på modersmål

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Marita Gareis
Administratör: Elin Löfgren
2PE103  STYRNING AV OFFENTLIGA OCH IDÉBURNA ORGANISATIONER, 7,5 HP
Styrning av offentliga och idéburna organisationer, 7,5 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Anders Arnqvist
Administratör: Lena Larson Johannesson
6PE011  SVA, SOLLENTUNA
SVA, Sollentuna

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Una Cunningham
Administratör:
4PE012  SVENSKA 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLEKLASS OCH ÅRSKURS 1-3, 7,5 HP
Svenska 1 för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Charlotte Engblom
Administratör: Johanna Nordling
4PE013  SVENSKA 1 FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ÅRSKURS 4-6, 7,5 HP
Svenska 1 för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Annika Hillbom
Administratör: Johanna Nordling
4pe042  SVENSKA II I FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1-3, 15 HP
Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Maria Westman
Administratör: Johanna Nordling
4pe041  SVENSKA II I GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 4-6, 15 HP
Svenska II i grundskolans årskurser 4-6, 15 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Åsa af Geijerstam
Administratör: Johanna Nordling
4PE113  SVENSKA III FÖR GRUNDLÄRARE 4-6, 7,5 HP
Svenska III för grundlärare 4-6, 7,5 HP

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Jenny Wiksten Folkeryd
Administratör: Elin Löfgren
4PE114  SVENSKA III FÖR GRUNDLÄRARE FK-3, 7,5 HP
Svenska III för grundlärare Fk-3

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Jenny Wiksten Folkeryd
Administratör: Elin Löfgren
5PE002  TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS
Teaching English to Young Learners

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Maria Allström
Administratör: Elin Löfgren
4pe038  TEKNIK OCH NATURVETENSKAP I FÖRSKOLAN, 7,5 HP, 7,5
Teknik och naturvetenskap i förskolan, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Hanna Östlund
Administratör: Maria Pettersson
5PE015  UNDERVISA I MODERSMÅL
Undervisa i modersmål

Studierektor: Una Cunningham
Kursledare: Marita Gareis
Administratör: Elin Löfgren
4PE152  UNGAS IDENTITETSFORMERING I DET MULTIETNISKA SAMHÄLLET, 7,5 HP
Ungas identitetsformering i det multietniska samhället, 7,5 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Hassan Sharif
Administratör: Lena Larson Johannesson
4UK057  UTBILDNING OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING, 7,5 HP
Utbildning och samhällsförändring, 7,5 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Emma Laurin
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE179  UTBILDNING SOM MARKNAD, 7,5 HP
Utbildning som marknad, 7,5 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Håkan Forsberg
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE181  UTBILDNING, ARBETSMARKNAD OCH PROFESSIONER, 7,5 HP
Utbildning, arbetsmarknad och professioner, 7,5 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE016  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT FÖRSKOLLÄRARE, 10 HP, 10
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Peter Bernhardsson
Administratör: Maria Pettersson
4PE055  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT GRUNDLÄRARE, 10 HP
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare, 10 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Janne Holmén
Administratör: Johanna Nordling
4PE000  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
(CGO) Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Josefin Englund
Administratör: Jennifer Aulin
4PE000  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR MED INRIKTNING MOT ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Josefin Englund
Administratör: Jennifer Aulin
4PE186  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR, FÖRSKOLLÄRARE, 7,5 HP
Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare, 7,5 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Peter Bernhardsson
Administratör: Maria Pettersson
4PE184  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR, GRUNDLÄRARE F-3 OCH 4-6, 7,5 HP
Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare f-3 och 4-6, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Erika Sandström
Administratör: Johanna Nordling
4PE190  UTBILDNINGENS FRAMVÄXT OCH VILLKOR, GYMNASIELÄRARE, 7,5 HP
Utbildningens framväxt och villkor, gymnasielärare, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Fredrik Lilja
Administratör: Jennifer Aulin
4PE059  UTBILDNINGSPOLITIK, STYRNING OCH UTVÄRDERING, 7,5 HP
Utbildningspolitik, styrning och utvärdering, 7,5 hp

Studierektor: Marie Karlsson
Kursledare: Stina Hallsén
Administratör: Lena Larson Johannesson
4UK060  UTBILDNINGSSOCIOLOGI B, 30 HP
Att göra utbildningssociologiska undersökningar, 7,5hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Andreas Melldahl
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4UK063  UTBILDNINGSSOCIOLOGI C, 30 HP
Utbildningssociologi C, 30 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Håkan Forsberg
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4UK027  UTBILDNINGSSOCIOLOGI, METODER, 7,5 HP
Utbildningssociologi, metoder 7,5 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Andreas Melldahl
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4PE174   UTBILDNINGSSOCIOLOGI, PRAKTIK, 15 HP

Utbildningssociologi, praktik, 15 Hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4PE173  UTBILDNINGSSOCIOLOGI, PRAKTIK, 7,5 HP
Utbildningssociologi, praktik, 7,5 HP

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Emil Bertilsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
4PE088  UTBILDNINGSSOCIOLOGINS GRUNDER, 7,5 HP, 7.5 hp
Utbildningssociologins grunder

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Ida Lidegran
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4UK046  UTBILDNINGSSYSTEMENS FRAMVÄXT OCH STRUKTUR, 7,5 HP
Utbildningssystemens framväxt och struktur, 7,5 hp

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Gustav Berry
Administratör: Nicolette Salmon Hillbertz
4PE121  UTBILDNINGSSYSTEMENS HISTORIA 7,5 HP
Utbildningssystemens historia

Studierektor: Emil Bertilsson
Kursledare: Peter Bernhardsson
Administratör: Ellen Matlok-Ziemann
6PE027  VAL: ESTETIK HÅBOMIX
Val: Estetik Håbomix

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE017  VAL: ESTETIK NACKA
Val: Estetik Nacka

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE021  VAL: ESTETIK UPPSALA OCH TIERP
Val: Estetik Uppsala och Tierp

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE025  VAL: FLERSPRÅKIGHET HÅBOMIX
Val: Flerspråkighet Håbomix

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE026  VAL: LEDARSKAP HÅBOMIX
Val: Ledarskap Håbomix

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE024  VAL: NATUR OCH TEKNIK HÅBOMIX
Val: Natur och teknik Håbomix

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE018  VAL: RÖRELSE NACKA
Val: Rörelse Nacka

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE023  VAL: RÖRELSE UPPSALA OCH TIERP
Val: Rörelse Uppsala och Tierp

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE020  VAL: RÖRELSE ÖSTERÅKER
Val: Rörelse Österåker

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE019  VAL: SPRÅKKOMMUNIKATION ÖSTERÅKER
Val: Språkkommunikation Österåker

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
6PE022  VAL: YNGRE BARNS UPPSALA OCH TIERP
Val: Yngre barns Uppsala och Tierp

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare:
Administratör:
8PE169  VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD INOM SPECIALPEDAGOGISK FORSKNING I, (LÄRARLYFT) 7.5HP
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning I, (lärarlyft) 7.5hp

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Gunilla Lindqvist
Administratör:
8PE170  VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD INOM SPECIALPEDAGOGISK FORSKNING II, (LÄRARLYFT) 7.5HP
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning II, (lärarlyft) 7.5hp

Studierektor: Magdalena Cedering
Kursledare: Nina Klang
Administratör:
4PE110  VETENSKAPLIG TEORI, FORSKNINGSMETOD OCH VETENSKAPLIGT SKRIVANDE INOM UTBILDNINGSVETENSKAPEN II, 7,5 HP
Vetenskaplig teori, forskningsmetod och vetenskapligt skrivande inom utbildningsvetenskapen II, 7,5 hp

Studierektor: Kajsa Bråting
Kursledare: Henrik Roman
Administratör: Lena Larson Johannesson
4PE199  VFU 1 GRUNDLÄRARE 4-6, 7,5 HP
VFU 1 grundlärare 4-6, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Pia Eriksson
Administratör: Johanna Nordling
4PE198  VFU 1 GRUNDLÄRARE F-3, 7,5 HP
VFU 1 grundlärare f-3, 7,5 hp

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Helena Påls
Administratör: Johanna Nordling
4PE192  VFU 1, GYMNASIELÄRARE, 7,5 HP
VFU 1, gymnasielärare, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Carina Strandberg
Administratör: Jennifer Aulin
4PE147  VFU 2, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, GRUNDLÄRARE FK-6 10 HP
VFU 2, Utbildningsvetenskaplig kärna, grundlärare fk-3

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Jenny Runeson
Administratör: Johanna Nordling
4PE140  VFU 2, ÄMNESSTUDIER, FÖRSKOLLÄRARE 7,5 HP
VFU 2, ämnesstudier förskollärare

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Gabriella Gejard
Administratör: Maria Pettersson
4PE137  VFU 2, ÄMNESSTUDIER, ÄMNESLÄRARE, 15.0 HP
VFU 2, ämnesstudier, ämneslärare

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Lars Weiselius
Administratör: Jennifer Aulin
4PE137  VFU 2, ÄMNESSTUDIER, ÄMNESLÄRARE, 15.0 HP
VFU 2, ämnesstudier, ämneslärare (CGO)

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Lars Weiselius
Administratör: Jennifer Aulin
4PE141  VFU 3, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, FÖRSKOLLÄRARE 10 HP
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, förskollärare

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Madelene Malmström
Administratör: Maria Pettersson
4PE146  VFU 3, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, GYMNASIELÄRARE 10 HP
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, gymnasielärare

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Rickard Vesterberg
Administratör: Jennifer Aulin
4PE139  VFU 3, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Johansson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE139  VFU 3, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare, distans

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Johansson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE148  VFU 3, ÄMNESSTUDIER, GRUNDLÄRARE FK-6
VFU 3, ämnesstudier, grundlärare fk-6

Studierektor: Jenny Langwagen
Kursledare: Carina Skeri
Administratör: Elin Löfgren
4PE143  VFU 4, ÄMNESSTUDIER, FÖRSKOLLÄRARE 7,5 HP
VFU 4, ämnesstudier, förskollärare

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Amelie Söderlund
Administratör: Therese Bolin
4PE125  VFU1, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
(CGO) VFU 1 i utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Marianne Frenne
Administratör: Jennifer Aulin
4PE125  VFU1, UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA, ÄMNESLÄRARE, 7,5 HP
VFU 1 i utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare, 7,5 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Marianne Frenne
Administratör: Jennifer Aulin
4PE076  YNGRE BARNS LIVSVILLKOR, AKTÖRSKAP OCH SOCIALISATION, 15 HP , 15
Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation, 15 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Danielle Ekman Ladru
Administratör: Therese Bolin
4PE078  ÄMNESDIDAKTIK I FÖRSKOLAN MED VALBAR FÖRDJUPNING, 10 HP, 10
Ämnesdidaktik i förskolan med valbar fördjupning, 10 hp

Studierektor: Jörgen Mattlar
Kursledare: Stefan Myrgård
Administratör: Therese Bolin
4PE168  ÄMNESDIDAKTIK, ÄMNESLÄRARE, 10 HP
(CGO) Ämnesdidaktik, ämneslärare, 10 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Johansson
Administratör: Jennifer Aulin
4PE168  ÄMNESDIDAKTIK, ÄMNESLÄRARE, 10 HP
Ämnesdidaktik, ämneslärare, 10 hp

Studierektor: Ola Winberg
Kursledare: Jonas Johansson
Administratör: Jennifer Aulin
 Antal: 209