Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
INTERNT FÖR PERSONAL

Arbetsflöden

Vi flyttar information som legat här in i Arbetsflöden. Arbetsflöden hittar du under "Mina sidor".

  • Under rubriken EDU interna rutiner hittar du bland annat "Beställningsrutiner för resor, varor och tjänster".
  • Under rubriken Styrdokument hittar du bland annat handlingsplaner, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och "Principer för beräkning av A- och K-tid".